paykasa bozdurma

Bina Enerji Kimlik Belgesi

Tunceli Enerji Kimlik Belgesi

Tüketiciler tarafından bilinmesi gereken en önemli yasalardan biriside Enerji Kimlik Belgesidir:  Ev alım ve satımlarında EKB belgesini olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu belge ile satın alınacak olan evin ısıtma ve soğutma gibi tüketimleri önceden bilinecektir.

Böylece alıcı tercih etme yetkisini elinde bulunduracaktır. Enerji Kimlik Belgesi tasarruf sağlayan binaların satışını hızlandırırken enerji tüketimi çok olan konutlarda düzenlemelere gidilmesini sağlamaktadır. Belgeleri saklanma olasılığı bulunmamaktadır. Yasa gereği bina girişlerine asılma mecburiyeti bulunmaktadır.

Ev sahibi vatandaşlar önlemlerini alarak Enerji Kimlik belgesi gereksinimlerini yerine getirmelidirler. On yıl gibi bir zaman diliminde bütün binalar EKB alımına zorunlu olacaklardır.  Bina almak isteyen vatandaşlarımız ısı yalıtımını sorgulamalıdırlar.

Trabzon Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi nedir denildiğinde verilecek en güzel cevap binalarda enerji tüketim sınıflandırılmasında bulunulması,  ısıtma, soğutma, yalıtma sistemlerinin verimli bir şekilde çalışmasını sağlayan bir sistem oluşumudur.

Enerji Kimlik Belgesi binalarda A ve G arası sınıflandırmada bulunmaktadır. QA sını tasarruflu binaları temsil etmekte olup sera gazları emisyonu göstergesi düşük olan çevre dostu binaları işaret etmektedir. G sınıfı enerji sarfiyatına yol açan SEG emisyonu yüksek konutlara sebep olmaktadır.

Enerji Kimlik Belgesi binaları üzerinde çalışma yürütülmektedir. Binaların ısı yalıtımlı olması EKB’ ye sahip olmalarını göstermektedir. Tüm binalar için alınması gerekli olan bir belgedir. Yeni binalar ruhsat alabilmek için projeye ek olarak EBK’yi iliştirmelidirler.

Tokat Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi uzman eğitimi için istenen belgeler şunlardır. Uzman kayıt formu. U formun imzalı olmasına dikkat edilmelidir.  Diploma veya mezuniyet belgesi okuldan veya noterden onaylı olmalıdır.  Üç adet vesikalık fotoğraf ile nüfus cüzdan fotokopisi istenilen evraklar arasında yer alır.

Elektrik Mühendisler Odası üyeleri “Elektrik 1 kV Altı SMM Belgesi ile”1kV Üstü ve 1 kV Altı SMM Belgesi” getirmelidirler. Enerji Kimlik Belgesi MMO kayıtlı olan üyeler için ısı yalıtım ve tesisatı alanlarında SMM Büro Tescil Belgesi sahibi olmalarını şart koşarken İnşaat Mühendisleri Odası üyelerinin Sim Belgesi Mimarlar Odası üyelerinden ise Serbest Mimarlık Belgesi istenmektedir.

Tekirdağ Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığına sahip olmak için aşağıda yer alan okullardan mezun olunması gerekmektedir. Buna göre Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, teknik Eğitim Fak. Lisans eğitimi, Deniz Harp Okulu Makine Bölümü mezunu, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisleri ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri EKB uzmanlığı niçin girişimde bulunabilirler.

Enerji Kimlik Belgesi için verişilen eğitimler belirli saat oluşumuna sahiptirler. Asgari standartlar içinde 75 saat eğitim veren danışman şirketler bulunur. Eğitime katılacaklar için istenmekte olan evraklardan bazıları şöyledir. Noter onaylı diploma, Nüfus cüzdanı, 2 adet vesikalık fotoğraf, Mesleğinde minimum 2  yıllık tecrübeye sahip olduğuna dair belge.

Sivas Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi inşaat sahası 20.000m2, yıllık tüketimi ise 500 TEP’ ten fazla olan ticari faaliyet yürüten binaların enerji yöneticilerinden hizmet almasını ön görmüştür. Danışman şirketler konuya ilişkin olarak eğitimler düzenlemektedir. Bu eğitimler EKB uzmanlarını yetişmesine aracı olur.

Enerji Kimlik Belgesi eğitim bedeli danışman şirketler tarafından belirlenmektedir. Ortalama eğitim bedeli 2.000+ KDV olarak yer alır. Yeterli çoğunluğun sağlanması ile eğitim aktif hale getirilir. Danışman şirketler katlım sağlanamaması halinde eğitimi iptal etme haklarını saklı tutmaktadır.

Enerji Kimlik Belgesi eğitimine Katılım için aranan kısaslar iki yıl meslek deneyimi, Makine, elektrik veya elektrik-elektronik mühendisliği ile meslek odalarına kayıtlı olan mühendisler aran şartlara uyum sağlamaktadır.

Sinop Enerji Kiimlik Belgesi

Kısaca EKB olarak isimlendirilen Enerji Kimlik Belgesi sahibi olmak için bazı evraklar istenmektedir. Bu evrakların tamamlanması ile belge sahibi olunabilinir. Mimari Proje, Isı Yalıtım Projesi, Elektrik Projesi ve Mekanik Tesisat Projesi istenilen evraklar arasında yer alır.

Ayrıca ısıtma, soğutma ve havalandırma ile ilgili evraklarda istenen belgeler arasında yer alır. Enerji Kimlik Belgesi tüketimi sağlanan enerjinin % 30 oranını geri dönüştürmektedir. Bunun işçin gerekli önlemler alınarak tasarruf kanalları açılmalıdır.

Tasarruf ve iyileştirme sürecini tamamlanmasından sonra Enerji Kimlik Belgesi üç milyar doları aşkın doğalgaz tüketiminin ithal edilmemesini sağlayarak tasarruf koşullarını yaratmış olacaktır. Uygulama ülke ekonomisine kazanç sağlamaktadır.

Siirt Enerji Kimlik Belgesi

Binaların tasarruflu enerji kullanımını sağlamak için dış cephelerine mantolama yaptırmaları gerekmektedir.  Bu sistem kışın enerjinin dışarı kaçmasını önleyecek yazın ise güne ışınlarının içeri girmesine engel olacaktır. Mantolama Enerji Kimlik Belgesi alınımında en önemli etkendir.

Dış cephe kaplama işlemi gerçekleşmeyen ve izole edilmesine yanaşılmayan binalar yüksek oranda enerji tüketimi gösterir. Enerji Kimlik Belgesi için mantolama yapılan binalar ise enerji tasarrufunda bulunur. Mantolama enerji faturalarında büyük düşüşler olduğunu göstermektedir.

Enerji Kimlik Belgesi binaların mimari yapılarına göre bodurluk ve nadirlik oranlarının değiştiğini duvar, pencere, tavan, taban ve kapı pencere aralarından ısı kayıplarının oluşacağı yaz aylarında ise güneş ışınlarının içeri gireceği gösterilmektedir.

Samsun Enerji Kimlik Belgesi

Türkiye bilinçsiz enerji kullanan ülkeler arasında gelmektedir. Ürün ve hizmet sahasında gelişim gösteren Avrupa ülkeleri için 2 Japonya için 4 kat fazla enerji tüketimi sağlamaktayız. Enerji Kimlik Belgesi yürürlüğe girmesi ile bu gidişata dur diyerek tasarruf sağlamak için mücadele edecektir.

Ülkemiz sınırları içerisinde tüketimi sağlanan enerji dağılımı şöyle oluşum göstermektedir. Binalar % 33, sanayi % 30, Ulaşım % 19 ve % 18 ise diğer alanların oluşumudur.  Enerji Kimlik Belgesi binalarda kullanılan enerji sarfiyatının % 70’ i ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılmaktadır.

Enerji Kimlik Belgesi ile enerji sarfiyatının en aza indirilmesi amaçlanmıştır. Buna ilişkin 5627 sayılı Enerji Verimlilik Yasası uygulamaya alınmıştır.

Sakarya Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi hizmeti veren danışman kuruluşlar ısıtma sistemi performansını tespit etmektedirler. Merkezi yâda kişisel sistemin tercih edilmesinde teknik bilgiler sunulmaktadır. Bina etüt çalışmaları yapılarak bina ısı yalıtım projesinin hazırlanması sağlanır.

Danışman şirketler yoğunlaşma ve buharlaşma gibi şartların yerine getirilmesinde gerekli yalıtım ve uygulamaların tespit edilmesine yardımcı olmaktadır. Enerji Kimlik Belgesi yalıtım malzemelerinin TS 825 standartlarına uygunluğunu kontrol etmektedir.

Ayrıca ısı yalıtımını gerçekleşmesi ve Enerji Kimlik Belgesi için danışman şirketler teknik destek vermektedirler. Bu şartname hükümlerine göre gerçekleşmektedir. Diğer taraftan danışman şirketler kat sahiplerinin aldığı kararlara ve bağımsız sahalarda yapılacak çalışmaların masrafları ödeme planına ilişkin masraf dağılımı çıkarmasını sağlamaktadır.

Rize Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi  BEP TR programı gereği bina ve blok olarak hesap edilmektedir. Hesaplama işlemi kat mülkiyetine göre ayrı ayrı hesaplanmaktadır. Ücretlendirme proje çalışması bulunmayan binalarda röleve yapılığı için % 50 zam içermektedir.

İnşaat sahaları ve bloklar ayrı ayrı sisteme kaydedilir.700 m2 altında bulunan bina ve blok ücretlendirmeleri sabit olup 475 TL dir. Enerji Kimlik Belgesi  için KDV ayrıca ilave edilmektedir.

Enerji Kimlik Belgesi  projeleri internet ile çözüme ulaştırılır. Bunun için Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün
BEP-TR Programı dikkate alınarak çalışma yürütülür.  Yazılım çalışma koşulları ve süresine göre proje bilgileri hesap edilir.  Yapılan çalışmalar ile EKB 5 gün içerisinde hazırlanmaktadır.

Bilgi Almak İçin Şimdi Arayın!