paykasa bozdurma

Bina Enerji Kimlik Belgesi

Şırnak Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi konutlarda enerji performansının belirlenmesine katkı sağlamaktadır. Bir binada enerji performansı m2 ye düşen enerji tüketimini tespit etmek için kullanılmaktadır. Bu nedenle CO2 salımı hesap edilmektedir.

Diğer taraftan bu değerler referans bina ile kıyaslanarak sonuca göre binanın sınıflandırılması yapılmaktadır. Buna göre binalar A ve G arasında yer alan bir sınıflandırmaya dâhil edilir. Enerji Kimlik Belgesi binalarda enerji performans hesaplama yöntemine işaret etmektedir.

Enerji tüketilmesine tesir eden parametreler binalarda enerji verimlilik değerlendirmesi yapar. Enerji Kimlik Belgesi performans sınıfını belirlemek için hesaplama ve uygulama yöntemi oluşturmuştur. Konut, Ofis, Eğitim binası, Sağlık binası ve Oteller bu hesaplamada yer alır.

Batman Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi 10 yıl süre ile geçerliliğini korumaktadır.

Enerji Kimlik Belgesi, enerji kimlik belgesi vermeyi hak eden firma tarafından tasarlanarak ve yetkili idare tarafından onaylanır.

Enerji Kimlik Belgesi yeni binalar da iskan alınması yani yapı kullanım izin belgesinin olmazsa olmazıdır.

Enerji Kimlik Belgesi nüshası halinde bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve enerji yöneticisi tarafından saklanır.

Enerji Kimlik Belgesi, Yönetmeliğe uygun olacak proje çalışmaları ile bir yıl içinde tekrardan yenilenir.

Enerji Kimlik Belgesi binaların bütünü için hazırlanmaktadır. İsteğe göre ayrı olarak kat mülkiyeti içinde hazırlanmaktadır.

Enerji Kimlik Belgesi düzenlemesinde sorumluluk sahibi olarak, personel, yönetici ve kuruluş sahibi yer almaktadır.

Kırıkkale Enerji Kimlik Belgesi

Eksik, hatalı ve yanlış projeler standartlara uygun değildir. Uygun olmayan projeler için yapı deneti kuruluşları, yüklenici ve yapımcı şirketler aynı oranda Enerji Kimlik Belgesi projesi için sorumluluk sahibidirler. Konuya ilişkin olarak yetki sahibi idareler bulunmaktadır.

Bu idarelerin görevi Enerji Kimlik Belgesi sorumluluğunu takip ederek ilgili kuruluşlar hakkında gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi amacı ile görev ve sorumluluk sahibidirler. Bu idareler EKB belgesi düzenlemeye hak kazanmış kuruluşlardır. Proje ve pratikte gerçekleşmesi istenen tasarımların yönetmenliğe uygunluğu denetlenir.

Mevcut yönetmenliğe göre tasarım ve uygulaması gerçekleştirilmeyen binalar için yapı kullanım izni almaları durumunda ilgili idareler, Enerji Kimlik Belgesi düzenlemeye sorumlu olurlar.

Karaman Enerji Kimlik Belgesi

Binalarda ısıtma ve soğutma sistemlerinin ölçüm ve hesaplanmasını gerçekleştiren Enerji Kimlik Belgesi düzenlememesi için sorumluluk sahibi olan kişi kurum ve kuruluşlar aşağıda yer almaktadır.

Buna göre konuyla ilgisi bulunan kamu kurumları, yatırımcı şirketler, Bina sahip ve yöneticileri, Enerji yöneticileri, İşletmeciler, İş ve İşveren temsilcileri, proje tasarımının gerçekleşmesinde aktif olarak görev alan mühendis ve mimarlar Enerji Kimlik Belgesi düzenlemek için yetki sahibi olan kuruluşlar.

 

Binanın inşa edilmesinde yer alan kullanılması için Enerji kimlik Belgesi düzenleyen ve düzenleme çalışmasında görev alan müşavir, danışman, proje kontrol çalışmasında bulunan gerçek ve tüzel kişiler görevli olup yetki ve sorumluluk sahibidirler.

Bayburt Enerji Kimlik Belgesi

1- BEP-TR, Enerji Kimlik Belgesi için bir hesaplama yazılımıdır.

2-  İnternet aracılığı ile BEP-TR, işlemleri gerçekleştirilir.

3-Bilgiler EKB Uzmanları tarafından girilir.

4-Bakanlık bilgilerin kontrolünü sağlayarak merkezi veritabanında depolanmasına olanak tanır.

5- BEP-TR, Türkiye genelinde binalar için takip sistemi ile veritabanı oluşmasını sağlar.

6- BEP-TR,Mühendis, müşavir ve mimar olan EKB uzmanları tarafından kullanılır.

7- BEP-TR, Bakanlık, yerel yönetimler ve Enerji Verimliliği Danışmanlığı firmaları tarafından da kullanılmaktadır.

8- BEP-TR,Enerji Kimlik Belgesi İşleminin hızlı ilerlemesini sağlar.

9- BEP-TR, BEP yönetmenliğine göre işlem yapar. Binaların bir yıl içinde m2 ye düşen enerji tüketimini hesap eder

10- BEP-TR,  Enerji Kimlik Belgesi üretimini sağlamaktadır.

Aksaray Enerji Kimlik Belgesi

1Enerji Performans Yazılımı BEP TR Enerji Kimlik Belgesi için kullanılır.

2-Bakanlık BEP TR sisteminde bulunan EKB uzmanlarını denetler ve kontrol eder.

3-Belediyeler yeni EKB projelerini kontrol ederek aktifleştirir.

4-Enerji Danışmanlık firmaları kendi çalışanlarını denetler, projelerini inceler.

5-Enerji Kimlik Belgesi EKB uzmanları tarafından işletmelere düzenlenebilmesi için yazılım hesaplaması kullanır.

6- Bakanlık EKB Uzmanlık sınavını başarı ile tamamlayarak uzmanlık almaya hak kazanan mühendislere  kişisel şifre ve kullanıcı adı verir.

7- EKB uzmanları sisteme girerek Enerji Kimlik Belgesi verecekleri bina bilgilerini kaydederler.

8- Girilen bilgilerin tamamlanması ile işlem sona erer.

9-EKB hesaplaması  merkezi sistem üzerinden gerçekleşir.

10- Üretilen sertifika EKB uzmanına iletilir.

Zonguldak Enerji Kimlik Belgesi

1- 50m2 den kullanım alanı az olan binalar

2- İki yıldan az bir zaman kullanılması projede yer alan binalar

3- Soğutma ve ısıtma sisteminden  yararlanmayan depo ve ardiye gibi binalar

4-1000m2 altında yer edinen ve mücavir olarak gösterilen binalar

5- Kişisel ihtiyaçlar için inşa edilen ısıtma soğutma gibi alternatif seçeneklerini kullanmayan binalar.

6-Isı Yalıtım Sistemi bulunmayan binalar.

7- Belediyeler tarafından Yapı Kullanım İzni verilmeyen  binalar.

8- Enerji Performans Yönetmenliği dışında kalan binalar

9-EKB uzmanının olumsuz değerlendirmesi sonucu işlem yapılamayan binalar

10-Isıtma, soğutma ve yalıtım özellikleri ile 5627 sayılı enerji kanununa muaf olan binalar.

Van Enerji Kimlik Belgesi

Yeni inşa edilmekte olan binalar Enerji Kimlik Belgelerini Yapı Kullanım İzni alabilmeleri için bu aşamadan önce temin etmelidirler. Mevcut binalar ise 2017 sonuna kadar bu yükümlülüğü yerine getirmek için koşullandırılmıştır.

2017 sonrasında Enerji Kimlik Belgesi alınırsa bina alım ve satımlarında ibraz edilmesi mecburi olacaktır. Satış işlerinin biran evvel çözüme ulaşması için önceden temin edilmesi gerekir.   Emlak Vergisi,  Çöp Vergisi gibi. Ödemelerde ibraz edilmesi istenebilecektir.

Enerji Kimlik Belgesi bulunmayan binalar için şuan net bir cezai işlem söz konusu değildir. Ancak Resmi gazetede yayınlanan “Enerji Verimliliği Strateji Belgesi”nde binanın Enerji Kimlik Belgesinde bulunan karbondioksit oranı belirlenen asgari değerlerin üzerinde olan konutlara idari yaptırım uygulanacağı belirtilmektedir.

Uşak Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik belgesi için tam olarak mali tespit yapılamamaktadır. Tespit işlemlerini gerçekleşmesi için bina özellikleri bilinmelidir. Bunlar arasında kat sayısı, inşaat sahsının m2’si ve bulunduğu cephe gibi özellikler içermektedir.  Gerekli evraklar mimari, mekanik ısı yalıtım ve bina yapı ruhsat projeleridir.

Enerji Kimlik belgesi binalar ile ilgili hükümleri içermektedir. Edilen belge bina sahibi, yönetim kurulu ve enerji yöneticisi tarafından muhafaza edilmelidir. Ayrıca bina girişinde görünür bir alana asılarak bilgi verilmelidir.

Enerji Kimlik belgesi bina alım ve satımları sonrası kiracı ve alıcıya belgenin bir nüshası verilmelidir. EKB ekleri arasında enerji tüketimleri,yer alırken sera gazlarının  emisyona dönüşme katsayıları ve karbondioksit emisyonu yer almaktadır.

Şanlıurfa Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi için Isı yalıtımı olmazsa olmaz kurallar arasında yer alır. Bunun için mantolama işleminin gerçekleşmesi gerekir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta seçilecek ürünlerin paket sistemine sahip olması gerekir.

Paket sisteminde ısı yalıtımı levhası, yapıştırıcı, sıva, file, dübel ve yüzey kaplama malzemeleri yer alarak Enerji Kimlik Belgesi için mantolama oluşumuna aracı olmaktadır. Paket sistemleri yaşlandırma performans testleri ile güvenirliğini tespit etmelidir. Kullanılacak olan yalıtım sistemi önceden tespit edilmelidir.

Bina cephe yüzeyleri hesap edilerek maliyetler en aza indirilmelidir. m2 üzerinden yapılacak çalışmalarda malzeme eksikliği önceden tespit edilebilir. Enerji Kimlik Belgesi mantolama da bina dış cephesi ısı yalıtımı ile çevrilmelidir.

Bilgi Almak İçin Şimdi Arayın!